Tag: nợ

Kiếp này vợ chồng đến với nhau là vì “duyên”, con...

Phật có dạy rằng, con người trên thế giới này, gặp gỡ nhau, phát sinh tình cảm rồi gắn bó với nhau đều là một loại duyên...

Con người gặp nhau bởi chữ “duyên”,yêu và ở bên nhau...

Đức Phật dạy rằng, kiếp trước ngoái nhìn nhau 500 lần kiếp này mới có duyên tái ngộ. Gặp nhau cần chữ "duyên", nhưng bên nhau thì cần chữ nợ.

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN