Phụ Nữ Xem Bói Tags Duyên

Tag: duyên

Đàn bà đa tình – Là cái “Duyên” hay cái...

Đàn bà đa tình là đàn bà dễ yêu, dễ rung động... Người khôn biến nó thành cái duyên, đi quả để rồi mỉm cười khi chợt nhớ đến... Người dại sẽ biến đa tình thành cái tội.

Con người gặp nhau bởi chữ “duyên”,yêu và ở bên nhau...

Đức Phật dạy rằng, kiếp trước ngoái nhìn nhau 500 lần kiếp này mới có duyên tái ngộ. Gặp nhau cần chữ "duyên", nhưng bên nhau thì cần chữ nợ.

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN