Đây là thuật xem tử vi của người Nhật Có tên Phua- Rai, dựa vào ngày sinh âm lịch để nói về số phận giàu nghèo, họa phúc của con người qua các ngôi sao tướng mệnh

Xem nguồn tại đây