12 câu càng khen trẻ càng giỏi

‘Bố mẹ tin con vì…’ – hãy nói câu này khi muốn con cam kết việc gì đó hoặc khi con đã hoàn thành nhiệm vụ, theo giáo sư đại học Thanh Hoa.

Click xem chi tiết: 12 câu càng khen trẻ càng giỏi