Mất bao công sức để nên đôi vợ chồng, đừng vì một phút lầm lạc mà mất nhau

Thành vợ thành chồng là nhân duyên từ nhiều kiếp trước. Đã là vợ chồng tức là đã trở thành một thể thống nhất, cắt không được, bỏ cũng chẳng đành, vậy nên, đừng vì một phút lạc lòng mà nỡ vội buông tay.

Click xem chi tiết: Mất bao công sức để nên đôi vợ chồng, đừng vì một phút lầm lạc mà mất nhau