Yêu người đàn bà 'đã cũ'

Người đàn bà cũ không có lỗi. Và không phải vì cũ mà… đại hạ giá, bán rẻ, giá nào cũng ‘sổ hàng’.

Click xem chi tiết: Yêu người đàn bà 'đã cũ'