Những ảnh hưởng nặng nề của phương pháp dạy con "thương cho roi cho vọt"

Đã qua rồi cách dạy “thương cho voi cho rọt”, bố mẹ cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn phương pháp giáo dục khi trẻ mắc sai lầm.

Click xem chi tiết: Những ảnh hưởng nặng nề của phương pháp dạy con "thương cho roi cho vọt"