Khi đàn bà chưa từng từ bỏ thì đàn ông lại sẵn sàng buông tay

Đàn bà luôn có thể cố gắng để phù hợp với những đổi thay, để sửa đổi nếu họ thấy vẫn còn khả năng. Nhưng trái tim đàn ông lại không như đàn bà. Khi đàn bà chưa từng từ bỏ thì đàn ông lại sẵn sàng buông tay…

Click xem chi tiết: Khi đàn bà chưa từng từ bỏ thì đàn ông lại sẵn sàng buông tay