Đón con vào lòng sau sinh, mẹ 28 tuổi hốt hoảng khi nhìn vào miệng đứa trẻ đang há

Đến bản thân chị Firdoz Zayaan cũng vô cùng giật mình khi nhìn thấy điều đó trong miệng con gái.

Click xem chi tiết: Đón con vào lòng sau sinh, mẹ 28 tuổi hốt hoảng khi nhìn vào miệng đứa trẻ đang há