7 dấu hiệu đàn bà mang mệnh khổ trong hôn nhân

Phụ nữ sinh ra vốn đã là những người chịu nhiều thiệt thòi, nhiều bất công. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy đàn bà mang mệnh khổ trong hôn nhân, hi sinh, tận tụy đến mấy cũng không được chồng thương.

Click xem chi tiết: 7 dấu hiệu đàn bà mang mệnh khổ trong hôn nhân