Dậy thì muộn ảnh hưởng đến chuyện ấy như thế nào?

Dậy thì muộn là một dạng rối loạn phát triển tuổi dậy thì, gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và khả năng làm “chuyện ấy” nên trẻ cần được tư vấn sớm từ bác sĩ và có sự can thiệp của y học.

Click xem chi tiết: Dậy thì muộn ảnh hưởng đến chuyện ấy như thế nào?