Ở đời, có 5 thứ càng nhiều càng gây họa, đọc xong rồi bạn sẽ không muốn có nữa

Cuộc sống này biết đủ là đủ và biết đủ mới là hạnh phúc. Có nhiều thứ càng nhiều lại càng không tốt.

Click xem chi tiết: Ở đời, có 5 thứ càng nhiều càng gây họa, đọc xong rồi bạn sẽ không muốn có nữa