Để rán cá không bị bong da, sát chảo, chị em chỉ cần bỏ thêm 1 gia vị này

Nếu muối giúp rán cá không bắn dầu thì nguyên liệu này lại khiến cá rán không bị bong da và có màu đẹp mắt.

Click xem chi tiết: Để rán cá không bị bong da, sát chảo, chị em chỉ cần bỏ thêm 1 gia vị này