Vòng hổ phách cho trẻ mọc răng - không cẩn thận bé mất mạng chỉ trong nháy mắt

Một nghiên cứu đã kết luận vòng hổ phách được quảng cáo giúp trẻ ăn ngon, giảm đau, thực ra là một “phương thuốc lang băm” với nguy cơ là trẻ bị siết cổ hoặc hóc hạt mà thôi.

Click xem chi tiết: Vòng hổ phách cho trẻ mọc răng – không cẩn thận bé mất mạng chỉ trong nháy mắt