Một ngày lớp phấn bỗng dày lên

Thời gian không bà con thân thuộc với ai để có sự ưu tiên hay đặc cách, rồi ai cũng sẽ già, sẽ xấu. Da bạn chùn nhão thì chắc gì cánh tay chồng còn săn chắc như xưa?

Click xem chi tiết: Một ngày lớp phấn bỗng dày lên