Cuộc đời cần gì nhiều: một mái nhà, một người bạn, một chút tiền là đủ

Đời người, nói dài cũng chẳng quá dài, ngắn cũng không quá ngắn, chỉ cần mạnh khỏe, an vui là được rồi!

Click xem chi tiết: Cuộc đời cần gì nhiều: một mái nhà, một người bạn, một chút tiền là đủ