Con thơ mới 6 ngày tuổi khóc thèm sữa mẹ, chồng đau đớn phải ôm xác vợ vì nguyên nhân chẳng ngờ

Chỉ vì nguyên nhân chẳng ngờ này mà người mẹ vừa sinh con đầu lòng được 6 ngày tuổi đã phải ra đi trong đau đớn.

Click xem chi tiết: Con thơ mới 6 ngày tuổi khóc thèm sữa mẹ, chồng đau đớn phải ôm xác vợ vì nguyên nhân chẳng ngờ