Cho con bú vào thời điểm này có thể khiến trẻ tử vong mẹ cần tránh ngay kẻo hối hận không kịp

Ở những thời điểm này mẹ không nên cho con bú vì đặc biệt nguy hại tới trẻ thậm chí tử vong.

Click xem chi tiết: Cho con bú vào thời điểm này có thể khiến trẻ tử vong mẹ cần tránh ngay kẻo hối hận không kịp