'Kính chiếu yêu' giúp bạn nhìn thẳng vào trái tim mình

Khi yêu người ta hay bị mù màu và nếu nhắm mắt lao bừa vào tình yêu chẳng ra gì có khi tàn đời.

Click xem chi tiết: 'Kính chiếu yêu' giúp bạn nhìn thẳng vào trái tim mình