Đừng biến con thành trẻ hư bởi những sai lầm của cha mẹ

Cha mẹ chỉ nhìn vào hậu quả và muốn trẻ phải theo ý mình bằng sự tức giận, đánh hoặc la mắng. Bạn nên định hướng trẻ vào một quy trình giúp con hiểu và lựa chọn để không làm sai.

Click xem chi tiết: Đừng biến con thành trẻ hư bởi những sai lầm của cha mẹ