5 sai lầm đến quý cô sành thời trang cũng mắc

Việc phối đồ theo kiểu lớp này chồng lên lớp kia (layer) nói thì dễ nhưng thực hiện là chuyện khác.

Click xem chi tiết: 5 sai lầm đến quý cô sành thời trang cũng mắc