Khí chất chính là thương hiệu của người phụ nữ

Phụ nữ ưu tú chưa bao giờ nhìn người khác để sống. Đơn giản họ chỉ cần biết được mình đang sống như thế nào.

Click xem chi tiết: Khí chất chính là thương hiệu của người phụ nữ