Phụ nữ cả đời chỉ chuốc thống khổ nếu không biết những điều này sớm hơn

Tốt nhất là đừng nên tha thứ cho kẻ ngoại tình. Hối hận ở con người khó đoán như nông sâu biển khơi. Còn thứ tha ở mình lại như trò may rủi tính bằng nước mắt và thương tổn…

Click xem chi tiết: Phụ nữ cả đời chỉ chuốc thống khổ nếu không biết những điều này sớm hơn