Con sinh non bị đứt lìa người, mẹ khăng khăng là lỗi do bác sĩ bắt sinh thường

Các bác sĩ bệnh viện Ninewells ở Scotland đã cố gắng đỡ đẻ thay vì thực hiện ca mổ khiến mẹ con Laura Gallazzi phải vĩnh biệt nhau ngay trong ngày vượt cạn.

Click xem chi tiết: Con sinh non bị đứt lìa người, mẹ khăng khăng là lỗi do bác sĩ bắt sinh thường