Gái hư lấy được chồng tốt – cuộc sống luôn bất công với phụ nữ?

Khi gái hư lấy được chồng tốt, những người phụ nữ xung quanh họ phần nhiều sẽ nhảy dựng lên và than trời trách đất. Liệu cuộc sống có luôn bất công với phụ nữ như thế không?

Click xem chi tiết: Gái hư lấy được chồng tốt – cuộc sống luôn bất công với phụ nữ?