10 câu nói của người phụ nữ vừa có ‘tâm’ lại có ‘tầm’

Phụ nữ có khí chất, ba phần nhờ tướng mạo, bảy phần là từ thần thái. Không người phụ nữ nào sinh ra đã sẵn thần thái nổi bật, đều phải rèn luyện mài giũa mà ra.

Click xem chi tiết: 10 câu nói của người phụ nữ vừa có ‘tâm’ lại có ‘tầm’