Phật dạy: Cả đời bạc mệnh, mất hết phúc báo chỉ vì 1 điều nhỏ này

Nếu muốn được hưởng phúc báo, hãy nhớ tích đức từ lời nói, dù thế nào cũng đừng bao giờ nói lời cay độc.

Click xem chi tiết: Phật dạy: Cả đời bạc mệnh, mất hết phúc báo chỉ vì 1 điều nhỏ này