Có rất nhiều người khi tình yêu đã 'hóa thạch' mà vẫn ngây thơ tin rằng 'chọn ai cũng thế - chi bằng chọn nhau'!

Ai đó nói, hôn nhân như rượu cất lâu năm, càng lâu càng nồng đượm. Nhưng tình yêu thì khác…

Click xem chi tiết: Có rất nhiều người khi tình yêu đã 'hóa thạch' mà vẫn ngây thơ tin rằng 'chọn ai cũng thế – chi bằng chọn nhau'!