Chồng không phải để hơn thua

Sẽ hạnh phúc hơn nếu thay đổi việc hơn thua nhau về một tấm chồng, thành hơn thua nhau về độ rực rỡ của chính mình. Xét cho cùng, chồng cũng chỉ là một trong số rất nhiều thứ mà chúng ta có, không phải là tất cả.

Click xem chi tiết: Chồng không phải để hơn thua