Tình cảnh không xu dính túi của nhiều vợ đại gia

Vợ một doanh nhân nổi tiếng ở Anh, sống trong biệt thự nguy nga nhưng không có đủ tiền tự mua gói băng vệ sinh.

Click xem chi tiết: Tình cảnh không xu dính túi của nhiều vợ đại gia