Muốn họa rời xa, phúc tự đến, hãy tự giới cấm mình làm 3 điều này

Họa phúc trên đời suy cho cùng đều do chúng ta tự chiêu mời mà đến. Muốn tránh xa họa, lại gần phúc, hãy ghi nhớ giới cấm mình 3 điều: “kiêu”, “đấu” và “tham”.

Click xem chi tiết: Muốn họa rời xa, phúc tự đến, hãy tự giới cấm mình làm 3 điều này