Hãy tuyệt vời và dũng cảm để quên đi

Chẳng gì làm bạn đau khổ hơn khi yêu một người mà người ta không còn yêu thương bạn nữa. Nhưng khi đến bạn tuyệt vời thế nào thì khi chấp nhận từ bỏ bạn cũng hãy nhẹ nhàng như vậy đi.

Click xem chi tiết: Hãy tuyệt vời và dũng cảm để quên đi