Những sự thật phụ nữ không thể nghĩ tới về đàn ông

Phụ nữ vì tổn thương mà chán chồng. Đàn ông vì ngàn lý do vợ không tốt mà chán vợ. Phụ nữ cho đàn ông thanh xuân. Đàn ông lại thèm khát thanh xuân của người đàn bà khác.

Click xem chi tiết: Những sự thật phụ nữ không thể nghĩ tới về đàn ông