Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở độ dài mà ở độ dày, đừng để lúc chết đi mới hối hận 5 điều sau

“Có nhiều người chết ở tuổi 25 nhưng 75 tuổi mới đem chôn”. Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở độ dài mà nằm ở độ dày. Hãy sống ý nghĩa từng giây phút, đừng để lúc chết đi mới hối tiếc về 5 điều này!

Click xem chi tiết: Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở độ dài mà ở độ dày, đừng để lúc chết đi mới hối hận 5 điều sau