Không cần chảo ngập dầu mà vẫn làm được gà chiên giòn ngon không thua ngoài tiệm

Với cách chiên gà này đảm bảo bạn sẽ có chiếc đùi gà giòn bên ngoài, thịt ngọt bên trong mà không hề nhiều dầu mỡ.

Đọc thêm chi tiết: Không cần chảo ngập dầu mà vẫn làm được gà chiên giòn ngon không thua ngoài tiệm