Điều gì khiến đàn bà ngoại tình không hối tiếc?

Không lạ khi có những người vợ từng vì chồng ròng rã hy sinh suốt bao năm, lại có khi ngoại tình bỏ chồng bỏ con. Nhưng đâu mới là điều khiến họ đến lúc ra đi vẫn chưa từng hối hận?

Đọc thêm chi tiết: Điều gì khiến đàn bà ngoại tình không hối tiếc?