Đừng lơ là da tay, chân sau khi đi mưa

Nếu không quan tâm đến da tay, da chân sau khi đi mưa, lội nước về, da ở những vùng này sẽ không khỏe, thậm chí có nguy cơ khô tróc, nổi mụn, nhiễm nấm…

Đọc thêm chi tiết: Đừng lơ là da tay, chân sau khi đi mưa