6 thói quen khiến đàn ông mãi 'nghèo kiết xác'

Có những thói quen mà đàn ông luôn giữ từ công việc cho đến cá nhân để rồi luôn kêu than rằng tại sao mình không thể giàu lên được.

Đọc thêm chi tiết: 6 thói quen khiến đàn ông mãi 'nghèo kiết xác'