Người Hàn Quốc có món bánh này làm rất dễ, ăn rất ngon mà lại rất ít người biết đến

Sữa tươi trân châu đường đen đã nổi đình nổi đám lắm rồi nhưng có một loại bánh cực ngon cũng làm từ đường đen Hàn Quốc đấy.

Đọc thêm chi tiết: Người Hàn Quốc có món bánh này làm rất dễ, ăn rất ngon mà lại rất ít người biết đến