Chồng chết, lỡ có thai với bố chồng tôi có nên cưới không?

Nhiều đêm trăn trở tôi không biết làm sao để hợp thức hóa mối quan hệ giữa tôi và bố chồng. Tôi vừa thấy có lỗi với người đã mất, vừa sợ láng giềng dị nghị nhưng giờ tôi đang ở trong thế khó vì đã có thai với bố chồng.

Đọc thêm chi tiết: Chồng chết, lỡ có thai với bố chồng tôi có nên cưới không?