Đây là lý do bác sĩ khuyến nghị mọi đứa trẻ nên được kiểm tra thính lực ngay khi chào đời

Khám sàng lọc kiểm tra thính lực là một trong những bài kiểm tra mà chuyên gia khuyên cha mẹ cho trẻ sơ sinh thực hiện, nhưng vì đây không phải là kiểm tra bắt buộc nên nhiều người bỏ qua.

Đọc thêm chi tiết: Đây là lý do bác sĩ khuyến nghị mọi đứa trẻ nên được kiểm tra thính lực ngay khi chào đời