Có nên lấy chồng người Bắc khi gia đình kịch liệt phản đối

Em là con gái miền Nam còn anh là trai miền Bắc. Khi biết em quen anh, bố mẹ không vui và phản đối vì quê anh ở xa và cho rằng người Bắc thì khó tính, gia trưởng, sẽ khó sống. Điều này làm em phân vân lắm.

Xem thêm: Có nên lấy chồng người Bắc khi gia đình kịch liệt phản đối