Đúng như dự đoán, đây chính là xu hướng "hot" nhất năm nay

Bằng chứng là xu hướng này đang tràn ngập khắp đường phố Tuần lễ thời trang khắp thế giới.

Xem thêm: Đúng như dự đoán, đây chính là xu hướng "hot" nhất năm nay