Hiện nay, nhiều người đã quyết định làm mẹ đơn thân và nuôi con một mình. Thủ tục để mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con thực hiện như sau.

Mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con ở Ủy ban nhân dân xã

me don than lam giay khai sinh cho con 1 - Mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con như thế nào là đúng luật?

Điều 15 Nghị định 123/2015 NĐ-CP quy định về việc đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ như sau:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha, mẹ.

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.”

Điều 13, luật cư trú 2013 quy định về nơi cư trú của người chưa thành niên như sau: “1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.”

Theo quy định trên thì mẹ đơn thân đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người mẹ đang cư trú.

Trường hợp chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống.

me don than lam giay khai sinh cho con 2 - Mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con như thế nào là đúng luật?

Mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con bao gồm những hồ sơ sau

Điều 16, Luật Hộ tịch 2014 quy định hồ sơ khai sinh cho con bao gồm các giấy tờ sau:

– Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định

– Nộp giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh

– Đồng thời, người đi đăng ký khai sinh xuất trình bản chính một trong các giấy tờ: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con theo đúng trách nhiệm và thời hạn

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Điều 27 Nghị định 110/2013 quy định về việc xử phạt hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh cho con như sau:

“1. Cảnh cáo đối với người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định.”

Trường hợp của bạn, bé đã hai tuổi nên khi bạn đi đăng ký khai sinh cho bé sẽ bị xử phạt hành chính.

Thực tế, Khi mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con chỉ cần lên Ủy ban nhân dân xã sẽ được hướng dẫn cụ thể nên các mẹ đừng quá lo lắng.